27
Μάι
2015

Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Υποτροφίες Καρέλια 2015-2016

ιδρυμα-καρελια

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστος, για σπουδές στους κλάδους:

 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ναυτιλιακές Σπουδές
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη
 • Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν είκοσι πέντε (25) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστος, για σπουδές στους κλάδους:

 • Regional Economics and Development
 • Industrial Economics
 • Shipping, Trade and Finance
 • Business Administration
 • Public Administration
 • Environmental Economics
 • Agricultural Economics

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για τις υποτροφίες 2015-2016 ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: www.kareliafoundation.org.gr